خانه » عاشقانه » قاصد ز برم رفت که آرد خبر از یار
شاعر :

" دانلود کنید "
تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.