خانه » عاشقانه » قاصد ز برم رفت که آرد خبر از یار
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.