خانه » عاشقانه » که تو ای عشق همان پرسش بی زیرایی

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.