خانه » عرفانی » چه سرخوشم که حیات از حباب می بینم

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.