خانه » عاشقانه » ز کدام ره رسیدی ز کدام در گذشتی؟

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.