خانه » عاشقانه » این جا کسی است پنهان دامان من گرفته
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.