خانه » عاشقانه » من از عالم تو را تنها گزیدم
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.