خانه » عاشقانه » من از عالم تو را تنها گزیدم
شاعر :

" دانلود کنید "
تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.