خانه » عاشقانه » سعدی اندر کف جلاد غمت می‌گوید
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.