خانه » عاشقانه » فضل از غریب هست و وفا در قریب نیست
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.