خانه » عاشقانه » کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.