خانه » عاشقانه » کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست
شاعر :

" دانلود کنید "
تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.