خانه » عاشقانه » ترسم چو بازگردی از دست رفته باشم
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.