خانه » عاشقانه » قصد این ویرانه کردی عاقبت

قصد این ویرانه کردی عاقبت

در دل و جان خانه کردی عاقبت

هر دو را دیوانه کردی عاقبت

آمدی کاتش در این عالم زنی

وانگشتی تا نکردی عاقبت

ای ز عشقت عالمی ویران شده

قصد این ویرانه کردی عاقبت

قصد این ویرانه کردی عاقبت

شاعر :

" دانلود کنید "
تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.