خانه » عاشقانه » صد جور بکن که همچنان مطبوعی
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.