خانه » عاشقانه » چشم مجنون چو بخفتی همه لیلی دیدی

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.