خانه » عرفانی » نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.