خانه » عاشقانه » غمی کز مرگ دشمن دارم این است

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.