خانه » عرفانی » باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.