خانه » عاشقانه » چه سخن ها که خدا با من تنها دارد

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.