خانه » عاشقانه » زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.