خانه » عرفانی » زیر بارند درختان که تعلق دارند
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.