خانه » عاشقانه » در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.