خانه » عاشقانه » زلف آن است که بى شانه دل از جا ببرد
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.