خانه » عاشقانه » حدیث دوست با دشمن نگویم
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.