خانه » عاشقانه » جهانم بی تو الف ندارد
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.