خانه » عاشقانه » آنکه قانع بود از بوسه به پیغام کجاست؟

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.