خانه » عاشقانه » مبادا در جهان دلتنگ رویی
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.