خانه » عاشقانه » گفتند که او عاشق گیسوی کمند است

گفتند که او عاشق گیسوی کمند است

گفتند که او عاشق موهای کمند است

موهای من از عصر همان روز، بلند است

او آمد و موهای مرا دید و سپس رفت

یک لحظه نپرسیدخرت دوست به چنداست

یک جمله نفرمودکه موهای توزیباست

یا اینکه دلم در سر گیسوی تو، بند است

من ماندم و موهای بلندم، که یکی گفت:

باور نکن، این شایعه ها، حرف چرند است

گفتند که او عاشق گیسوی کمند است ؛ موهای من از عصر همان روز بلند است ...

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.