خانه » عاشقانه » خیال در همه عالم برفت و باز آمد
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.