خانه » عرفانی » هفت شهرعشق را عطارگشت
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.