خانه » عاشقانه » من در میان جمع و دلم جای دیگر است
شاعر :

" دانلود کنید "
تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.