خانه » عاشقانه » من در میان جمع و دلم جای دیگر است
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.