خانه » عاشقانه » شبهای چنین نه وقت خواب است
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.