خانه » عاشقانه » نه به انتظار یاری نه ز یار انتظاری

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.