خانه » عاشقانه » آن را که وفا نیست ز عالم کم باد
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.