خانه » عاشقانه » ای که به هنگام درد راحت جانی مرا
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.