خانه » عاشقانه » پیوند جان جدا شدنی نیست ماه من
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.