خانه » عاشقانه » دردمند عشق را دارو به جز دیدار نیست

دردمند عشق را دارو به جز دیدار نیست

کافر عشقم مسلمانی مرا در کار نیست

هر رگ من تار گشته حاجت زنار نیست

از سر بالین من برخیز ای نادان طبیب

دردمند عشق را دارو به جز دیدار نیست

ناخدا در کشتی ما گر نباشد گو مباش

ما خدا داریم ما را ناخدا در کار نیست

خلق می گوید که خسرو بت پرستی می کند

آری آری می کنم با خلق ما را کار نیست

امیرخسرو دهلوی ⚫ از سر بالین من برخیز ای نادان طبیب دردمند عشق را دارو به جز دیدار نیست…”

" دانلود کنید "
تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.