خانه » عرفانی » سرگشته چو پرگار همه عمر دویدیم

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.