خانه » عاشقانه » سخن غیر مگو با من معشوقه پرست
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.