خانه » عاشقانه » گفتیم عشق را …
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.