خانه » عاشقانه » هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.