خانه » عاشقانه » فریاد که از شش جهتم راه ببستند
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.