خانه » عاشقانه » همه شب در این حدیثم که خنک تنی که دارد
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.