خانه » عاشقانه » سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.