خانه » عاشقانه » آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد؟

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.