خانه » عاشقانه » از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.