خانه » عاشقانه » غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.