خانه » عاشقانه » هر چه بینی ز دوستان کرمست
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.