خانه » عاشقانه » جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.