خانه » عاشقانه » دوستی را حقیقت است و مجاز
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.