خانه » عاشقانه » سخت است جهان بی تو
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.