خانه » عاشقانه » هزار سال برآید همان نخستینی
شاعر :

" دانلود کنید "
تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.