خانه » عاشقانه » هزار سال برآید همان نخستینی
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.